Groen licht voor vernieuwing dorpshuis Ons Centrum

OKKENBROEK – Voor een klein dorp als Okkenbroek is een goed functionerend dorpshuis Ons Centrum van levensbelang. Als thuisbasis voor alle verenigingen, activiteiten, evenementen en feestjes. Om dat ook in de toekomst zo te houden, gaan we de komende jaren flink aan de slag.

Het huidige gebouw aan de Oerdijk, midden in het dorp, voldoet namelijk niet meer aan alle eisen, die tegenwoordig gelden, bijv. op het gebied van duurzaamheid, energiegebruik, toegankelijkheid, enz. Om ervoor te zorgen dat Ons Centrum weer helemaal toekomstbestendig wordt, hebben we als bestuur in goed overleg met de gebruikers en de dorpsbewoners een ambitieus plan opgesteld. In de komende 5 jaar gaan we in een aantal fases Dorpshuis Ons Centrum weer helemaal up-to-date maken.

Na het opstellen van een Plan van Aanpak, zijn we aan de slag gegaan om het financiële plaatje rond te krijgen. Dankzij bijdragen van de gemeente Deventer, de Rabobank, het Oranjefonds en het VSB-fonds zijn we nu zo ver dat we met de uitvoering van de eerste fase van ons plan kunnen beginnen.

Als alles verder volgens plan verloopt, beginnen we in het najaar met de vernieuwing van de zalen, de werkruimtes voor de horeca, verbetering van de toegankelijkheid van het gebouw en waar mogelijk de eerste maatregelen op het gebied van energie en duurzaamheid.

Zo brengen we stapje voor stapje ons doel dichterbij: “Een toekomstbestendig, duurzaam en zo energieneutraal mogelijk dorpshuis in Okkenbroek, waar het bruist van de activiteiten en waar iedereen zich welkom en thuis voelt.” Wordt vervolgd!

Vorig artikelGert van Vreden stopt: ‘Oké, dit was het, het is goed’
Volgend artikelHelp ook mee Rommeljutten