100 bufferplekken AZC blijven langer

SCHALKHAAR – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de 100 bufferplekken voor vluchtelingen langer aan te houden, tot 1 februari 2025.

“We hebben contact gehad met bewonersgroepen waarvan sommige leden kritisch of afwijzend staan tegenover de plannen van het COA”, zegt wethouder Rob de Geest (Asiel en Integratie). “Gezien de enorme druk bij de landelijke vluchtelingenopvang, vinden wij het toch verstandig om de bufferplekken aan te houden. Mensen die voor oorlog of geweld op de vlucht zijn, willen wij een veilig onderkomen bieden.”

Het college heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de verlenging van de bufferplekken. Zo is met COA afgesproken dat deze organisatie in 2023 een uitgebreide evaluatie organiseert met omwonendencommissie en wethouder De Geest. Daarnaast zal de informatievoorziening richting omwonenden met name over registratie van incidenten en wat daaraan wordt gedaan worden verbeterd. De wijkagent heeft aangegeven weinig meldingen te krijgen en ziet een rustig AZC met weinig incidenten.

De 100 bufferplekken zijn in 2020 gecreëerd, om in geval van calamiteiten tijdelijk meer mensen te kunnen opvangen. De aanhoudende druk op de vluchtelingenopvang maakt het noodzakelijk om deze bufferplekken beschikbaar te hebben.

Vorig artikelNicolaaskerk statig middelpunt van kerstmarkt
Volgend artikel4e Diepenveense Kuiertocht dit jaar ook een fietsroute