Reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar

FOTO: Alex Schokker

SCHALKHAAR – De Gemeente Deventer is druk bezig met de reconstructie van de Oerdijk in Schalkhaar. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de provinciale weg N348. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot medio juli 2021. Auto’s kunnen op sommige punten wel rijden.

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

– vernieuwen van de asfaltlaag, zowel binnen als buiten de bebouwde kom

– aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk

– wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone

– laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen

– verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen

– verbeteren van de parkeermogelijkheden

– verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding

– aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Tegelijk met de reconstructie van de Oerdijk, vervangt Vitens een deel van de waterleidingen. Het gaat om de waterleiding ter hoogte van de huisnummers Oerdijk 71A t/m 79D. De direct betrokken bewoners worden door Vitens hierover in een brief geïnformeerd.

Vorig artikelZomerdagkamp Schalkhaar viert jubileum
Volgend artikelKlooster Nieuw Sion opent koffieschenkerij in Pinksterweekend